Uslovi korištenja

Pri prvom korišćenju, stranka je dužna da dodje lično sa ličnom kartom ili važećim dokumentom. Svako sljedeće naručivanje vozila moguće je pozivanjem telefona ili putem e-maila.

Korisnik se obavezuje da će prevoziocu uplatiti cijelu ugovorenu sumu prije početka vožnje tako što će uplatiti rezervaciju po dogovoru sa korisnikom (20-30%), a ostatak prije ugovorene vožnje.

Svi dodatni sati plaćaju se vozaču na dan vožnje, a prije započete vožnje. Prevozilac ne garantuje da će biti u mogućnosti da obavi dodatnu vožnju zbog obaveze prema drugim klijentima, stoga preporučuje dobro predviđanje potrebnog vremena zakupa vozila.

Cijena vožnje obuhvata dogovorenu satnicu, putanju vožnje, adrese i broj putnika u vozilu navedenih u ugovoru. Svako odstupanje od toga dodatno se naplaćuje.

U slučaju odustanka korisnika, rezervacija koju je korisnik uplatio se ne vraća. Korisnici koji su uplatili cio iznos imaju pravo na povrat 50% uplaćenog novca, osim ako se otkazivanje ne obavi najkasnije 48 sati prije ugovorene vožnje. Ukoliko se otkazivanje desi do 48 sati prije vožnje, prevozilac zadržava cijelokupan iznos koji je uplaćen. Otkazivanje mora da se izvrši pismenim putem, lično, faksom ili e-mailom sa svim ličnim podacima iz ugovora kao dokaz da je potpisnik ugovora izvršio otkazivanje.

Prevozilac ima pravo da odbije ili prekine vožnju putnicima koji su pod dejstvom alkohola, narkotika ili se nedolično ponašaju, bez prava na povratak novca, a korisnik se obavezuje da će on ili lica koja vodi sa sobom biti pristojnog i kulturnog ponašanja.

Naginjanje, dovikivanje ili bacanje smeća kroz prozor vozila nije dozvoljeno. Vozač ima pravo da prekine vožnju bez prava nadoknade ukoliko se ova odredba ne poštuje. Nije dozvoljeno kačenje ili ljepljenje bilo čega u i na vozilu bez dozvole prevozioca.

Prevozilac nije odgovoran za nepoštovanje ugovora zbog uslova van njegove kontrole (vremenski uslovi, saobraćajne nezgode koje su drugi izazvali, zatvaranje puteva, saobraćajne gužve) i obavezuje se da će uložiti najveće napore da obavesti klijenta o tim uslovima, kašnjenjima i eventualnim izmenama zbog toga.

U slucaju kvara na vozilu, a nemogucnosti agencije da stigne, do ugovorenog termina, otkloniti kvar prevozilac je dužan korisniku obezbijediti zamjensko vozilo visoke klase npr. Jaguar, Mercedes, Touareg i sl.

Prevozilac nije odgovoran za bilo kakvu izgubljenu, oštećenu ili ukradenu imovinu. Preporučuje se klijentima da ne ostavljaju lične stvari u limuzini.
U slučaju napravljene štete na vozilu od strane korisnika, isti snosi troškove štete u potpunosti.